108 Names of Lord Sri Rama, Sri Rama Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Lord Sri Rama
 1. ॐ श्रीरामाय नमः।
  Om Shriramaya Namah।
 2. ॐ रामभद्राय नमः।
  Om Ramabhadraya Namah।
 3. ॐ रामचन्द्राय नमः।
  Om Ramachandraya Namah।
 4. ॐ शाश्वताय नमः।
  Om Shashwataya Namah।
 5. ॐ राजीवलोचनाय नमः।
  Om Rajivalochanaya Namah।
 6. ॐ श्रीमते नमः।
  Om Shrimate Namah।
 7. ॐ राजेन्द्राय नमः।
  Om Rajendraya Namah।
 8. ॐ रघुपुङ्गवाय नमः।
  Om Raghupungavaya Namah।
 9. ॐ जानकीवल्लभाय नमः।
  Om Janakivallabhaya Namah।
 10. ॐ जैत्राय नमः।
  Om Jaitraya Namah।
 11. ॐ जितामित्राय नमः।
  Om Jitamitraya Namah।
 12. ॐ जनार्दनाय नमः।
  Om Janardanaya Namah।
 13. ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः।
  Om Vishwamitrapriyaya Namah।
 14. ॐ दान्ताय नमः।
  Om Dantaya Namah।
 15. ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः।
  Om Sharanatranatatparaya Namah।
 16. ॐ वालिप्रमथनाय नमः।
  Om Valipramathanaya Namah।
 17. ॐ वाग्मिने नमः।
  Om Vagmine Namah।
 18. ॐ सत्यवाचे नमः।
  Om Satyavache Namah।
 19. ॐ सत्यविक्रमाय नमः।
  Om Satyavikramaya Namah।
 20. ॐ सत्यव्रताय नमः।
  Om Satyavrataya Namah।
 21. ॐ व्रतधराय नमः।
  Om Vratadharaya Namah।
 22. ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः।
  Om Sadahanumadashritaya Namah।
 23. ॐ कौसलेयाय नमः।
  Om Kausaleyaya Namah।
 24. ॐ खरध्वंसिने नमः।
  Om Kharadhwansine Namah।
 25. ॐ विराधवधपण्डिताय नमः।
  Om Viradhavadhapanditaya Namah।
 26. ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः।
  Om Vibhishanaparitratre Namah।
 27. ॐ हरकोदण्डखण्डनाय नमः।
  Om Harakodandakhandanaya Namah।
 28. ॐ सप्ततालप्रभेत्रे नमः।
  Om Saptatalaprabhetre Namah।
 29. ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः।
  Om Dashagrivashiroharaya Namah।
 30. ॐ जामदग्न्यमहादर्पदलनाय नमः।
  Om Jamadagnyamahadarpadalaya Namah।
 31. ॐ ताटकान्तकाय नमः।
  Om Tatakantakaya Namah।
 32. ॐ वेदान्तसाराय नमः।
  Om Vedantasaraya Namah।
 33. ॐ वेदात्मने नमः।
  Om Vedatmane Namah।
 34. ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः।
  Om Bhavarogasyabheshajaya Namah।
 35. ॐ दूषणत्रिशिरोहन्त्रे नमः।
  Om Dushanatrishirohantre Namah।
 36. ॐ त्रिमूर्तये नमः।
  Om Trimurtaye Namah।
 37. ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः।
  Om Trigunatmakaya Namah।
 38. ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
  Om Trivikramaya Namah।
 39. ॐ त्रिलोकात्मने नमः।
  Om Trilokatmane Namah।
 40. ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः।
  Om Punyacharitrakirtanaya Namah।
 41. ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः।
  Om Trilokarakshakaya Namah।
 42. ॐ धन्विने नमः।
  Om Dhanwine Namah।
 43. ॐ दण्डकारण्यकर्तनाय नमः।
  Om Dandakaranyakartanaya Namah।
 44. ॐ अहल्याशापशमन नमः।
  Om Ahalyashapashamana Namah।
 45. ॐ पितृभक्ताय नमः।
  Om Pitribhaktaya Namah।
 46. ॐ वरप्रदाय नमः।
  Om Varapradaya Namah।
 47. ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
  Om Jitendriyaya Namah।
 48. ॐ जितक्रोधाय नमः।
  Om Jitakrodhaya Namah।
 49. ॐ जितमित्राय नमः।
  Om Jitamitraya Namah।
 50. ॐ जगद्गुरवे नमः।
  Om Jagadgurave Namah।
 51. ॐ ऋक्षवानरसङ्घातिने नमः।
  Om Rikshavanarasanghatine Namah।
 52. ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः।
  Om Chitrakutasamashrayaya Namah।
 53. ॐ जयन्तत्राणवरदाय नमः।
  Om Jayantatranavaradaya Namah।
 54. ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः।
  Om Sumitraputrasevitaya Namah।
 55. ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः।
  Om Sarvadevadidevaya Namah।
 56. ॐ मृतवानरजीवनाय नमः।
  Om Mritavanarajivanaya Namah।
 57. ॐ मायामारीचहन्त्रे नमः।
  Om Mayamarichahantre Namah।
 58. ॐ महादेवाय नमः।
  Om Mahadevaya Namah।
 59. ॐ महाभुजाय नमः।
  Om Mahabhujaya Namah।
 60. ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः।
  Om Sarvadevastutaya Namah।
 61. ॐ सौम्याय नमः।
  Om Saumyaya Namah।
 62. ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
  Om Brahmanyaya Namah।
 63. ॐ मुनिसंस्तुताय नमः।
  Om Munisanstutaya Namah।
 64. ॐ महायोगिने नमः।
  Om Mahayogine Namah।
 65. ॐ महोदराय नमः।
  Om Mahodaraya Namah।
 66. ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः।
  Om Sugrivepsitarajyadaya Namah।
 67. ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः।
  Om Sarvapunyadhikaphalaya Namah।
 68. ॐ स्मृतसर्वाघनाशनाय नमः।
  Om Smritasarvaghanashanaya Namah।
 69. ॐ आदिपुरुषाय नमः।
  Om Adipurushaya Namah।
 70. ॐ परमपुरुषाय नमः।
  Om Paramapurushaya Namah।
 71. ॐ महापुरुषाय नमः।
  Om Mahapurushaya Namah।
 72. ॐ पुण्योदयाय नमः।
  Om Punyodayaya Namah।
 73. ॐ दयासाराय नमः।
  Om Dayasaraya Namah।
 74. ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
  Om Puranapurushottamaya Namah।
 75. ॐ स्मितवक्त्राय नमः।
  Om Smitavaktraya Namah।
 76. ॐ मितभाषिणे नमः।
  Om Mitabhashine Namah।
 77. ॐ पूर्वभाषिणे नमः।
  Om Purvabhashine Namah।
 78. ॐ राघवाय नमः।
  Om Raghavaya Namah।
 79. ॐ अनन्तगुणगम्भीराय नमः।
  Om Anantagunagambhiraya Namah।
 80. ॐ धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः।
  Om Dhirodattagunottamaya Namah।
 81. ॐ मायामानुषचारित्राय नमः।
  Om Mayamanushacharitraya Namah।
 82. ॐ महादेवादिपूजिताय नमः।
  Om Mahadevadipujitaya Namah।
 83. ॐ सेतुकृते नमः।
  Om Setukrite Namah।
 84. ॐ जितवाराशये नमः।
  Om Jitavarashaye Namah।
 85. ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः।
  Om Sarvatirthamayaya Namah।
 86. ॐ हरये नमः।
  Om Haraye Namah।
 87. ॐ श्यामाङ्गाय नमः।
  Om Shyamangaya Namah।
 88. ॐ सुन्दराय नमः।
  Om Sundaraya Namah।
 89. ॐ शूराय नमः।
  Om Shuraya Namah।
 90. ॐ पीतवाससे नमः।
  Om Pitavasase Namah।
 91. ॐ धनुर्धराय नमः।
  Om Dhanurdharaya Namah।
 92. ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः।
  Om Sarvayajnadhipaya Namah।
 93. ॐ यज्विने नमः।
  Om Yajvine Namah।
 94. ॐ जरामरणवर्जिताय नमः।
  Om Jaramaranavarjitaya Namah।
 95. ॐ शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः।
  Om Shivalingapratishthatre Namah।
 96. ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः।
  Om Sarvapagunavarjitaya Namah।
 97. ॐ परमात्मने नमः।
  Om Paramatmane Namah।
 98. ॐ परब्रह्मणे नमः।
  Om Parabrahmane Namah।
 99. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।
  Om Sachchidanandavigrahaya Namah।
 100. ॐ परंज्योतिषे नमः।
  Om Paramjyotishe Namah।
 101. ॐ परंधाम्ने नमः।
  Om Paramdhamne Namah।
 102. ॐ पराकाशाय नमः।
  Om Parakashaya Namah।
 103. ॐ परात्पराय नमः।
  Om Paratparaya Namah।
 104. ॐ परेशाय नमः।
  Om Pareshaya Namah।
 105. ॐ पारगाय नमः।
  Om Paragaya Namah।
 106. ॐ पाराय नमः।
  Om Namah।
 107. ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः।
  Om Sarvadevatmakaya Namah।
 108. ॐ परस्मै नमः।
  Om Parasmai Namah।

Iti Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Samaptam


Ashtottara Shatanamavali Pages

Get it on Google Play

Our 108 Ashtottara Shatanamavali App available on Google Play. Free!