108 Names of Lord Kubera, Shri Kubera Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Lord Kubera
 1. ॐ कुबेराय नमः।
  Om Kuberaya Namah।
 2. ॐ धनदाय नमः।
  Om Dhanadaya Namah।
 3. ॐ श्रीमाते नमः।
  Om Shrimate Namah।
 4. ॐ यक्षेशाय नमः।
  Om Yaksheshaya Namah।
 5. ॐ गुह्य​केश्वराय नमः।
  Om Guhyakeshvaraya Namah।
 6. ॐ निधीशाय नमः।
  Om Nidheeshaya Namah।
 7. ॐ शङ्करसखाय नमः।
  Om Shankarasakhaya Namah।
 8. ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवये नमः।
  Om Mahalakshmi Nivasabhuvaye Namah।
 9. ॐ महापद्मनिधीशाय नमः।
  Om Mahapadma Nidhishaya Namah।
 10. ॐ पूर्णाय नमः।
  Om Purnaya Namah।
 11. ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः।
  Om Padma Nidhishvaraya Namah।
 12. ॐ शङ्ख्यनिधिनाथाय नमः।
  Om Shankhya Nidhinathaya Namah।
 13. ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः।
  Om Makarakhya Nidhipriyaya Namah।
 14. ॐ सुखसम्पतिनिधीशाय नमः।
  Om Sukhasampati Nidhishaya Namah।
 15. ॐ मुकुन्दनिधिनायकाय नमः।
  Om Mukunda Nidhinayakaya Namah।
 16. ॐ कुन्दाक्यनिधिनाथाय नमः।
  Om Kundakya Nidhinathaya Namah।
 17. ॐ नीलनित्याधिपाय नमः।
  Om Nila Nityadhipaya Namah।
 18. ॐ महते नमः।
  Om Mahate Namah।
 19. ॐ वरन्नित्याधिपाय नमः।
  Om Varannityadhipaya Namah।
 20. ॐ पूज्याय नमः।
  Om Poojyaya Namah।
 21. ॐ लक्ष्मिसाम्राज्यदायकाय नमः।
  Om Lakshmisamrajya Dayakaya Namah।
 22. ॐ इलपिलापतये नमः।
  Om Ilapila Pataye Namah।
 23. ॐ कोशाधीशाय नमः।
  Om Koshadhishaya Namah।
 24. ॐ कुलोचिताय नमः।
  Om Kulochitaya Namah।
 25. ॐ अश्वारूढाय नमः।
  Om Ashvarudhaya Namah।
 26. ॐ विश्ववन्द्याय नमः।
  Om Vishvavandyaya Namah।
 27. ॐ विशेषज्ञानाय नमः।
  Om Visheshagyanaya Namah।
 28. ॐ विशारदाय नमः।
  Om Visharadaya Namah।
 29. ॐ नलकूबरनाथाय नमः।
  Om Nalakubara Nathaya Namah।
 30. ॐ मणिग्रीवपित्रे नमः।
  Om Manigrivapitre Namah।
 31. ॐ गूढमन्त्राय नमः।
  Om Gudhamantraya Namah।
 32. ॐ वैश्रवणाय नमः।
  Om Vaishravanaya Namah।
 33. ॐ चित्रलेखामनःप्रियाय नमः।
  Om Chitralekhamanah Priyaya Namah।
 34. ॐ एकपिनाकाय नमः।
  Om Ekapinakaya Namah।
 35. ॐ अलकाधीशाय नमः।
  Om Alakadheeshaya Namah।
 36. ॐ पौलस्त्याय नमः।
  Om Paulastyaya Namah।
 37. ॐ नरवाहनाय नमः।
  Om Naravahanaya Namah।
 38. ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः।
  Om Kailasa Shailanilayaya Namah।
 39. ॐ राज्यदाय नमः।
  Om Rajyadaya Namah।
 40. ॐ रावणाग्रजाय नमः।
  Om Ravanagrajaya Namah।
 41. ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः।
  Om Chitra Chaitra Rathaya Namah।
 42. ॐ उद्यानविहाराय नमः।
  Om Udyanaviharaya Namah।
 43. ॐ विहरसुकुथूहलाय नमः।
  Om Viharasukuthuhalaya Namah।
 44. ॐ महोत्सहाय नमः।
  Om Mahotsahaya Namah।
 45. ॐ महाप्राज्ञाय नमः।
  Om Mahapragyaya Namah।
 46. ॐ सदापुष्पक वाहनाय नमः।
  Om Sadapushpaka Vahanaya Namah।
 47. ॐ सार्वभौमाय नमः।
  Om Sarvabhaumaya Namah।
 48. ॐ अङ्गनाथाय नमः।
  Om Anganathaya Namah।
 49. ॐ सोमाय नमः।
  Om Somaya Namah।
 50. ॐ सौम्यादिकेश्वराय नमः।
  Om Saumyadi Keshvaraya Namah।
 51. ॐ पुण्यात्मने नमः।
  Om Punyatmane Namah।
 52. ॐ पुरूहुतश्रियै नमः।
  Om Puruhuta Shriyai Namah।
 53. ॐ सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः।
  Om Sarvapunya Janeshvaraya Namah।
 54. ॐ नित्यकीर्तये नमः।
  Om Nityakeertaye Namah।
 55. ॐ निधिवेत्रे नमः।
  Om Nidhivetre Namah।
 56. ॐ लंकाप्राक्तन नायकाय नमः।
  Om Lanka Praktana Nayakaya Namah।
 57. ॐ यक्षिनीवृताय नमः।
  Om Yakshinee Vrutaya Namah।
 58. ॐ यक्षाय नमः।
  Om Yakshaya Namah।
 59. ॐ परमशान्तात्मने नमः।
  Om Parama Shantatmane Namah।
 60. ॐ यक्षराजे नमः।
  Om Yaksharaje Namah।
 61. ॐ यक्षिणि हृदयाय नमः।
  Om Yakshini Hrudayaya Namah।
 62. ॐ किन्नरेश्वराय नमः।
  Om Kinnareshvaraya Namah।
 63. ॐ किंपुरुशनाथाय नमः।
  Om Kimpurushanathaya Namah।
 64. ॐ नाथाय नमः।
  Om Nathaya Namah।
 65. ॐ खट्कायुधाय नमः।
  Om Khatkayudhaya Namah।
 66. ॐ वशिने नमः।
  Om Vashine Namah।
 67. ॐ ईशानदक्ष पार्स्वस्थाय नमः।
  Om Ishanadaksha Parsvasthaya Namah।
 68. ॐ वायुवाय समास्रयाय नमः।
  Om Vayuvaya Samasrayaya Namah।
 69. ॐ धर्ममार्गैस्निरताय नमः।
  Om Dharma Margaisnirataya Namah।
 70. ॐ धर्मसम्मुख संस्थिताय नमः।
  Om Dharmasammukha Samsthitaya Namah।
 71. ॐ नित्येश्वराय नमः।
  Om Nityeshvaraya Namah।
 72. ॐ धनाधयक्षाय नमः।
  Om Dhanadhayakshaya Namah।
 73. ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रितलयाय नमः।
  Om Ashtalakshmyashritalayaya Namah।
 74. ॐ मनुष्य धर्मण्यै नमः।
  Om Manushya Dharmanyai Namah।
 75. ॐ सकृताय नमः।
  Om Sakrutaya Namah।
 76. ॐ कोष लक्ष्मी समाश्रिताय नमः।
  Om Kosha Lakshmi Samashritaya Namah।
 77. ॐ धनलक्ष्मी नित्यवासाय नमः।
  Om Dhanalakshmi Nityavasaya Namah।
 78. ॐ धान्यलक्ष्मीनिवास भुवये नमः।
  Om Dhanyalakshminivasa Bhuvaye Namah।
 79. ॐ अश्तलक्ष्मी सदवासाय नमः।
  Om Ashtalakshmi Sadavasaya Namah।
 80. ॐ गजलक्ष्मी स्थिरालयाय नमः।
  Om Gajalakshmi Sthiralayaya Namah।
 81. ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगेहाय नमः।
  Om Rajyalakshmi Janmagehaya Namah।
 82. ॐ धैर्यलक्ष्मी-कृपाश्रयाय नमः।
  Om Dhairyalakshmi-Krupashrayaya Namah।
 83. ॐ अखण्डैश्वर्य संयुक्ताय नमः।
  Om Akhandaishvarya Samyuktaya Namah।
 84. ॐ नित्यानन्दाय नमः।
  Om Nityanandaya Namah।
 85. ॐ सुखाश्रयाय नमः।
  Om Sukhashrayaya Namah।
 86. ॐ नित्यतृप्ताय नमः।
  Om Nityatruptaya Namah।
 87. ॐ निधित्तरै नमः।
  Om Nidhittarai Namah।
 88. ॐ निराशाय नमः।
  Om Nirashaya Namah।
 89. ॐ निरुपद्रवाय नमः।
  Om Nirupadravaya Namah।
 90. ॐ नित्यकामाय नमः।
  Om Nityakamaya Namah।
 91. ॐ निराकाङ्क्षाय नमः।
  Om Nirakankshaya Namah।
 92. ॐ निरूपाधिकवासभुवये नमः।
  Om Nirupadhika Vasabhuvaye Namah।
 93. ॐ शान्ताय नमः।
  Om Shantaya Namah।
 94. ॐ सर्वगुणोपेताय नमः।
  Om Sarvagunopetaya Namah।
 95. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
  Om Sarvagyaya Namah।
 96. ॐ सर्वसम्मताय नमः।
  Om Sarvasammataya Namah।
 97. ॐ सर्वाणिकरुणापात्राय नमः।
  Om Sarvanikaruna Patraya Namah।
 98. ॐ सदानन्दक्रिपालयाय नमः।
  Om Sadanandakripalayaya Namah।
 99. ॐ गन्धर्वकुलसंसेव्याय नमः।
  Om Gandharvakula Samsevyaya Namah।
 100. ॐ सौगन्धिककुसुमप्रियाय नमः।
  Om Saugandhika Kusumapriyaya Namah।
 101. ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः।
  Om Svarnanagari Vasaya Namah।
 102. ॐ निधिपीठ समस्थायै नमः।
  Om Nidhipitha Samasthayai Namah।
 103. ॐ महामेरुत्तरस्थायै नमः।
  Om Mahameruttarasthayai Namah।
 104. ॐ महर्षिगणसंस्तुताय नमः।
  Om Maharshigana Samstutaya Namah।
 105. ॐ तुष्टाय नमः।
  Om Tushtaya Namah।
 106. ॐ शूर्पणकज्येष्ठाय नमः।
  Om Shurpanaka Jyeshthaya Namah।
 107. ॐ शिवपूजारताय नमः।
  Om Shivapujarataya Namah।
 108. ॐ अनघाय नमः।
  Om Anaghaya Namah।
 109. ॐ राजयोगसमायुक्ताय नमः।
  Om Rajayoga Samayuktaya Namah।
 110. ॐ राजसेखरपूज्याय नमः।
  Om Rajasekhara Poojyaya Namah।
 111. ॐ राजराजाय नमः।
  Om Rajarajaya Namah।

Iti Shree Kubera Ashtottara Shatanamavali Samaptam


Ashtottara Shatanamavali Pages

Get it on Google Play

Our 108 Ashtottara Shatanamavali App available on Google Play. Free!