108 Names of Goddess Mangala Gauri, Goddess Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Goddess Mangala Gauri
 1. ॐ श्री गौर्यै नमः।
  Om Shri Gauryai Namah।
 2. ॐ गणेशजनन्यै नमः।
  Om Ganeshajananyai Namah।
 3. ॐ गिरिराजतनूद्भवायै नमः।
  Om Girirajatanudbhavayai Namah।
 4. ॐ गुहाम्बिकायै नमः।
  Om Guhambikayai Namah।
 5. ॐ जगन्मात्रे नमः।
  Om Jaganmatre Namah।
 6. ॐ गंगाधरकुटुंबिन्यै नमः।
  Om Gangadharakutumbinyai Namah।
 7. ॐ वीरभद्रप्रसुवे नमः।
  Om Virabhadraprasuve Namah।
 8. ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः।
  Om Vishvavyapinyai Namah।
 9. ॐ विश्वरूपिण्यै नमः।
  Om Vishvarupinyai Namah।
 10. ॐ अष्टमूर्त्यात्मिकायै नमः।
  Om Ashtamurtyatmikayai Namah।
 11. ॐ कष्टदारिद्र्यशमन्यै नमः।
  Om Kashtadaridryashamanyai Namah।
 12. ॐ शिवायै नमः।
  Om Shivayai Namah।
 13. ॐ शांभव्यै नमः।
  Om Shambhavyai Namah।
 14. ॐ शंकर्यै नमः।
  Om Shankaryai Namah।
 15. ॐ बालायै नमः।
  Om Balayai Namah।
 16. ॐ भवान्यै नमः।
  Om Bhavanyai Namah।
 17. ॐ भद्रदायिन्यै नमः।
  Om Bhadradayinyai Namah।
 18. ॐ माङ्गल्यदायिन्यै नमः।
  Om Mangalyadayinyai Namah।
 19. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।
  Om Sarvamangalayai Namah।
 20. ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः।
  Om Manjubhashinyai Namah।
 21. ॐ महेश्वर्यै नमः।
  Om Maheshawaryai Namah।
 22. ॐ महामायायै नमः।
  Om Mahamayayai Namah।
 23. ॐ मन्त्राराध्यायै नमः।
  Om Mantraradhyayai Namah।
 24. ॐ महाबलायै नमः।
  Om Mahabalayai Namah।
 25. ॐ हेमाद्रिजायै नमः।
  Om Hemadrijayai Namah।
 26. ॐ हैमवत्यै नमः।
  Om Haimavatyai Namah।
 27. ॐ पार्वत्यै नमः।
  Om Parvatyai Namah।
 28. ॐ पापनाशिन्यै नमः।
  Om Papanashinyai Namah।
 29. ॐ नारायणांशजायै नमः।
  Om Narayananshajayai Namah।
 30. ॐ नित्यायै नमः।
  Om Nityayai Namah।
 31. ॐ निरीशायै नमः।
  Om Nirishayai Namah।
 32. ॐ निर्मलायै नमः।
  Om Nirmalayai Namah।
 33. ॐ अम्बिकायै नमः।
  Om Ambikayai Namah।
 34. ॐ मृडान्यै नमः।
  Om Mridanyai Namah।
 35. ॐ मुनिसंसेव्यायै नमः।
  Om Munisansevyayai Namah।
 36. ॐ मानिन्यै नमः।
  Om Maninyai Namah।
 37. ॐ मेनकात्मजायै नमः।
  Om Menakatmajayai Namah।
 38. ॐ कुमार्यै नमः।
  Om Kumaryai Namah।
 39. ॐ कन्यकायै नमः।
  Om Kanyakayai Namah।
 40. ॐ दुर्गायै नमः।
  Om Durgayai Namah।
 41. ॐ कलिदोषनिषूदिन्यै नमः।
  Om Kalidoshanishudinyai Namah।
 42. ॐ कात्यायिन्यै नमः।
  Om Katyayinyai Namah।
 43. ॐ कृपापूर्णायै नमः।
  Om Kripapurnayai Namah।
 44. ॐ कल्याण्यै नमः।
  Om Kalyanyai Namah।
 45. ॐ कमलार्चितायै नमः।
  Om Kamalarchitayai Namah।
 46. ॐ सत्यै नमः।
  Om Satyai Namah।
 47. ॐ सर्वमय्यै नमः।
  Om Sarvamayyai Namah।
 48. ॐ सौभाग्यदायै नमः।
  Om Saubhagyadayai Namah।
 49. ॐ सरस्वत्यै नमः।
  Om Saraswatyai Namah।
 50. ॐ अमलायै नमः।
  Om Amalayai Namah।
 51. ॐ अमरसंसेव्यायै नमः।
  Om Amarasansevyayai Namah।
 52. ॐ अन्नपूर्णायै नमः।
  Om Annapurnayai Namah।
 53. ॐ अमृतेश्वर्यै नमः।
  Om Amriteshwaryai Namah।
 54. ॐ अखिलागमसंस्तुतायै नमः।
  Om Akhilagamasanstutayai Namah।
 55. ॐ सुखसच्चित्सुधारसायै नमः।
  Om Sukhasachchitsudharasayai Namah।
 56. ॐ बाल्याराधितभूतेशायै नमः।
  Om Balyaradhitabhuteshayai Namah।
 57. ॐ भानुकोटिसमद्युतये नमः।
  Om Bhanukotisamadyutaye Namah।
 58. ॐ हिरण्मय्यै नमः।
  Om Hiranmayyai Namah।
 59. ॐ परायै नमः।
  Om Parayai Namah।
 60. ॐ सूक्ष्मायै नमः।
  Om Sukshmayai Namah।
 61. ॐ शीतांशुकृतशेखरायै नमः।
  Om Shitanshukritashekharayai Namah।
 62. ॐ हरिद्राकुंकुमाराध्यायै नमः।
  Om Haridrakumkumaradhyayai Namah।
 63. ॐ सर्वकालसुमङ्गल्यै नमः।
  Om Sarvakalasumangalyai Namah।
 64. ॐ सर्वभोगप्रदायै नमः।
  Om Sarvabhogapradayai Namah।
 65. ॐ सामशिखायै नमः।
  Om Samashikhayai Namah।
 66. ॐ वेदन्तलक्षणायै नमः।
  Om Vedantalakshanayai Namah।
 67. ॐ कर्मब्रह्ममय्यै नमः।
  Om Karmabrahmamayyai Namah।
 68. ॐ कामकलनायै नमः।
  Om Kamakalanayai Namah।
 69. ॐ कांक्षितार्थदायै नमः।
  Om Kankshitarthadayai Namah।
 70. ॐ चन्द्रार्कायितताटङ्कायै नमः।
  Om Chandrarkayitatankayai Namah।
 71. ॐ चिदंबरशरीरिण्यै नमः।
  Om Chidambarasharirinyai Namah।
 72. ॐ श्रीचक्रवासिन्यै नमः।
  Om Shrichakravasinyai Namah।
 73. ॐ देव्यै नमः।
  Om Devyai Namah।
 74. ॐ कामेश्वरपत्न्यै नमः।
  Om Kameshwarapatnyai Namah।
 75. ॐ कमलायै नमः।
  Om Kamalayai Namah।
 76. ॐ मारारातिप्रियार्धांग्यै नमः।
  Om Mararatipriyardhangyai Namah।
 77. ॐ मार्कण्डेयवरप्रदायै नमः।
  Om Markandeyavarapradayai Namah।
 78. ॐ पुत्रपौत्रवरप्रदायै नमः।
  Om Putrapautravarapradayai Namah।
 79. ॐ पुण्यायै नमः।
  Om Punyayai Namah।
 80. ॐ पुरुषार्थप्रदायिन्यै नमः।
  Om Purusharthapradayinyai Namah।
 81. ॐ सत्यधर्मरतायै नमः।
  Om Satyadharmaratayai Namah।
 82. ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः।
  Om Sarvasakshinyai Namah।
 83. ॐ शतशांगरूपिण्यै नमः।
  Om Shatashangarupinyai Namah।
 84. ॐ श्यामलायै नमः।
  Om Shyamalayai Namah।
 85. ॐ बगलायै नमः।
  Om Bagalayai Namah।
 86. ॐ चण्ड्यै नमः।
  Om Chandyai Namah।
 87. ॐ मातृकायै नमः।
  Om Matrikayai Namah।
 88. ॐ भगमालिन्यै नमः।
  Om Bhagamalinyai Namah।
 89. ॐ शूलिन्यै नमः।
  Om Shulinyai Namah।
 90. ॐ विरजायै नमः।
  Om Virajayai Namah।
 91. ॐ स्वाहायै नमः।
  Om Swahayai Namah।
 92. ॐ स्वधायै नमः।
  Om Swadhayai Namah।
 93. ॐ प्रत्यंगिराम्बिकायै नमः।
  Om Pratyangirambikayai Namah।
 94. ॐ आर्यायै नमः।
  Om Aryayai Namah।
 95. ॐ दाक्षायिण्यै नमः।
  Om Dakshayinyai Namah।
 96. ॐ दीक्षायै नमः।
  Om Dikshayai Namah।
 97. ॐ सर्ववस्तूत्तमोत्तमायै नमः।
  Om Sarvavastuttamottamayai Namah।
 98. ॐ शिवाभिधानायै नमः।
  Om Shivabhidhanayai Namah।
 99. ॐ श्रीविद्यायै नमः।
  Om Shrividyayai Namah।
 100. ॐ प्रणवार्थस्वरूपिण्यै नमः।
  Om Pranavarthaswarupinyai Namah।
 101. ॐ ह्र्रींकार्यै नमः।
  Om Hrimkaryai Namah।
 102. ॐ नादरूपायै नमः।
  Om Nadarupayai Namah।
 103. ॐ त्रिपुरायै नमः।
  Om Tripurayai Namah।
 104. ॐ त्रिगुणायै नमः।
  Om Trigunayai Namah।
 105. ॐ ईश्वर्यै नमः।
  Om Ishwaryai Namah।
 106. ॐ सुन्दर्यै नमः।
  Om Sundaryai Namah।
 107. ॐ स्वर्णगौर्यै नमः।
  Om Swarnagauryai Namah।
 108. ॐ षोडशाक्षरदेवतायै नमः।
  Om Shodashaksharadevatayai Namah।

Ashtottara Shatanamavali Pages

Get it on Google Play

Our 108 Ashtottara Shatanamavali App available on Google Play. Free!