108 Names of Lord Chandra, Shri Chandra Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Lord Chandra
 1. ॐ श्रीमते नमः।
  Om Shrimate Namah।
 2. ॐ शशधराय नमः।
  Om Shashadharaya Namah।
 3. ॐ चन्द्राय नमः।
  Om Chandraya Namah।
 4. ॐ ताराधीशाय नमः।
  Om Taradhishaya Namah।
 5. ॐ निशाकराय नमः।
  Om Nishakaraya Namah।
 6. ॐ सुधानिधये नमः।
  Om Sudhanidhaye Namah।
 7. ॐ सदाराध्याय नमः।
  Om Sadaradhyaya Namah।
 8. ॐ सत्पतये नमः।
  Om Satpataye Namah।
 9. ॐ साधुपूजिताय नमः।
  Om Sadhupujitaya Namah।
 10. ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
  Om Jitendriyaya Namah।
 11. ॐ जयोद्योगाय नमः।
  Om Jayodyogaya Namah।
 12. ॐ ज्योतिश्चक्रप्रवर्तकाय नमः।
  Om Jyotishchakrapravartakaya Namah।
 13. ॐ विकर्तनानुजाय नमः।
  Om Vikartananujaya Namah।
 14. ॐ वीराय नमः।
  Om Viraya Namah।
 15. ॐ विश्वेशाय नमः।
  Om Vishveshaya Namah।
 16. ॐ विदुषां पतये नमः।
  Om Vidusham Pataye Namah।
 17. ॐ दोषाकराय नमः।
  Om Doshakaraya Namah।
 18. ॐ दुष्टदूराय नमः।
  Om Dushtaduraya Namah।
 19. ॐ पुष्टिमते नमः।
  Om Pushtimate Namah।
 20. ॐ शिष्टपालकाय नमः।
  Om Shishtapalakaya Namah।
 21. ॐ अष्टमूर्तिप्रियाय नमः।
  Om Ashtamurtipriyaya Namah।
 22. ॐ अनन्ताय नमः।
  Om Anantaya Namah।
 23. ॐ कष्टदारुकुठारकाय नमः।
  Om Kashtadarukutharakaya Namah।
 24. ॐ स्वप्रकाशाय नमः।
  Om Svaprakashaya Namah।
 25. ॐ प्रकाशात्मने नमः।
  Om Prakashatmane Namah।
 26. ॐ द्युचराय नमः।
  Om Dyucharaya Namah।
 27. ॐ देवभोजनाय नमः।
  Om Devabhojanaya Namah।
 28. ॐ कलाधराय नमः।
  Om Kaladhraya Namah।
 29. ॐ कालहेतवे नमः।
  Om Kalahetave Namah।
 30. ॐ कामकृते नमः।
  Om Kamakrite Namah।
 31. ॐ कामदायकाय नमः।
  Om Kamadayakaya Namah।
 32. ॐ मृत्युसंहारकाय नमः।
  Om Mrityusamharakaya Namah।
 33. ॐ अमर्त्याय नमः।
  Om Amartyaya Namah।
 34. ॐ नित्यानुष्ठानदाय नमः।
  Om Nityanushthanadaya Namah।
 35. ॐ क्षपाकराय नमः।
  Om Kshapakaraya Namah।
 36. ॐ क्षीणपापाय नमः।
  Om Kshinapaapaaya Namah।
 37. ॐ क्षयवृद्धिसमन्विताय नमः।
  Om Kshayavriddhisamanvitaya Namah।
 38. ॐ जैवातृकाय नमः।
  Om Jaivatrikaya Namah।
 39. ॐ शुचये नमः।
  Om Shuchaye Namah।
 40. ॐ शुभ्राय नमः।
  Om Shubhraya Namah।
 41. ॐ जयिने नमः।
  Om Jayine Namah।
 42. ॐ जयफलप्रदाय नमः।
  Om Jayaphalapradaya Namah।
 43. ॐ सुधामयाय नमः।
  Om Sudhamayaya Namah।
 44. ॐ सुरस्वामिने नमः।
  Om Surasvamine Namah।
 45. ॐ भक्तानामिष्टदायकाय नमः।
  Om Bhaktanamishtadayakaya Namah।
 46. ॐ भुक्तिदाय नमः।
  Om Bhuktidaya Namah।
 47. ॐ मुक्तिदाय नमः।
  Om Muktidaya Namah।
 48. ॐ भद्राय नमः।
  Om Bhadraya Namah।
 49. ॐ भक्तदारिद्र्यभञ्जनाय नमः।
  Om Bhaktadaridryabhanjanaya Namah।
 50. ॐ सामगानप्रियाय नमः।
  Om Samaganapriyaya Namah।
 51. ॐ सर्वरक्षकाय नमः।
  Om Sarvarakshakaya Namah।
 52. ॐ सागरोद्भवाय नमः।
  Om Sagarodbhavaya Namah।
 53. ॐ भयान्तकृते नमः।
  Om Bhayantakrite Namah।
 54. ॐ भक्तिगम्याय नमः।
  Om Bhaktigamyaya Namah।
 55. ॐ भवबन्धविमोचकाय नमः।
  Om Bhavabandhavimochakaya Namah।
 56. ॐ जगत्प्रकाशकिरणाय नमः।
  Om Jagatprakashakiranaya Namah।
 57. ॐ जगदानन्दकारणाय नमः।
  Om Jagadanandakaranaya Namah।
 58. ॐ निस्सपत्नाय नमः।
  Om Nissapatnaya Namah।
 59. ॐ निराहाराय नमः।
  Om Niraharaya Namah।
 60. ॐ निर्विकाराय नमः।
  Om Nirvikaraya Namah।
 61. ॐ निरामयाय नमः।
  Om Niramayaya Namah।
 62. ॐ भूच्छायाच्छादिताय नमः।
  Om Bhuchchhayachchhaditaya Namah।
 63. ॐ भव्याय नमः।
  Om Bhavyaya Namah।
 64. ॐ भुवनप्रतिपालकाय नमः।
  Om Bhuvanapratipalakaya Namah।
 65. ॐ सकलार्तिहराय नमः।
  Om Sakalartiharaya Namah।
 66. ॐ सौम्यजनकाय नमः।
  Om Saumyajanakaya Namah।
 67. ॐ साधुवन्दिताय नमः।
  Om Sadhuvanditaya Namah।
 68. ॐ सर्वागमज्ञाय नमः।
  Om Sarvagamagyaya Namah।
 69. ॐ सर्वज्ञाय नमः।
  Om Sarvagyaya Namah।
 70. ॐ सनकादिमुनिस्तुताय नमः।
  Om Sankadimunistutaya Namah।
 71. ॐ सितच्छत्रध्वजोपेताय नमः।
  Om Sitachchhatradhvajopetaya Namah।
 72. ॐ सिताङ्गाय नमः।
  Om Sitangaya Namah।
 73. ॐ सितभूषणाय नमः।
  Om Sitabhushanaya Namah।
 74. ॐ श्वेतमाल्याम्बरधराय नमः।
  Om Shvetamalyambaradharaya Namah।
 75. ॐ श्वेतगन्धानुलेपनाय नमः।
  Om Shvetagandhanulepanaya Namah।
 76. ॐ दशाश्वरथसंरूढाय नमः।
  Om Dashashvarathasamrudhaya Namah।
 77. ॐ दण्डपाणये नमः।
  Om Dandapanaye Namah।
 78. ॐ धनुर्धराय नमः।
  Om Dhanurdharaya Namah।
 79. ॐ कुन्दपुष्पोज्ज्वलाकाराय नमः।
  Om Kundapushpojjvalakaraya Namah।
 80. ॐ नयनाब्जसमुद्भवाय नमः।
  Om Nayanabjasamudbhavaya Namah।
 81. ॐ आत्रेयगोत्रजाय नमः।
  Om Atreyagotrajaya Namah।
 82. ॐ अत्यन्तविनयाय नमः।
  Om Atyantavinayaya Namah।
 83. ॐ प्रियदायकाय नमः।
  Om Priyadayakaya Namah।
 84. ॐ करुणारससम्पूर्णाय नमः।
  Om Karunarasasampurnaya Namah।
 85. ॐ कर्कटप्रभवे नमः।
  Om Karkataprabhave Namah।
 86. ॐ अव्ययाय नमः।
  Om Avyayaya Namah।
 87. ॐ चतुरश्रासनारूढाय नमः।
  Om Chaturasrasanarudhaya Namah।
 88. ॐ चतुराय नमः।
  Om Chaturaya Namah।
 89. ॐ दिव्यवाहनाय नमः।
  Om Divyavahanaya Namah।
 90. ॐ विवस्वन्मण्डलाज्ञेयवासाय नमः।
  Om Vivasvanmandalagyeyavasaya Namah।
 91. ॐ वसुसमृद्धिदाय नमः।
  Om Vasusamriddhidaya Namah।
 92. ॐ महेश्वरप्रियाय नमः।
  Om Maheshvarapriyaya Namah।
 93. ॐ दान्ताय नमः।
  Om Dantaya Namah।
 94. ॐ मेरुगोत्रप्रदक्षिणाय नमः।
  Om Merugotrapradakshinaya Namah।
 95. ॐ ग्रहमण्डलमध्यस्थाय नमः।
  Om Grahamandalamadhyasthaya Namah।
 96. ॐ ग्रसितार्काय नमः।
  Om Grasitarkaya Namah।
 97. ॐ ग्रहाधिपाय नमः।
  Om Grahadhipaya Namah।
 98. ॐ द्विजराजाय नमः।
  Om Dvijarajaya Namah।
 99. ॐ द्युतिलकाय नमः।
  Om Dyutilakaya Namah।
 100. ॐ द्विभुजाय नमः।
  Om Dvibhujaya Namah।
 101. ॐ द्विजपूजिताय नमः।
  Om Dvijapujitaya Namah।
 102. ॐ औदुम्बरनगावासाय नमः।
  Om Audumbaranagavasaya Namah।
 103. ॐ उदाराय नमः।
  Om Udaraya Namah।
 104. ॐ रोहिणीपतये नमः।
  Om Rohinipataye Namah।
 105. ॐ नित्योदयाय नमः।
  Om Nityodayaya Namah।
 106. ॐ मुनिस्तुत्याय नमः।
  Om Munistutyaya Namah।
 107. ॐ नित्यानन्दफलप्रदाय नमः।
  Om Nityanandaphalapradaya Namah।
 108. ॐ सकलाह्लादनकराय नमः।
  Om Sakalaahlaadanakaraya Namah।

ॐ पलाशसमिधप्रियाय नमः।
Om Palashasamidhapriyaya Namah।
ॐ चन्द्रमसे नमः।
Om Chandramase Namah।


इति श्री चन्द्र अष्टोत्तरशतनामावली समाप्ता
Iti Shree Chandra Ashtottara Shatanamavali Samaptam


Ashtottara Shatanamavali Pages

Get it on Google Play

Our 108 Ashtottara Shatanamavali App available on Google Play. Free!