108 Names of Goddess Gayatri, Goddess Gayatri Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Goddess Gayatri

 1. ॐ श्री गायत्र्यै नमः।
  Om Shri Gayatryai Namah।
 2. ॐ जगन्मात्रे नमः।
  Om Jaganmatre Namah।
 3. ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः।
  Om Parabrahmasvarupinyai Namah।
 4. ॐ परमार्थप्रदायै नमः।
  Om Paramarthapradayai Namah।
 5. ॐ जप्यायै नमः।
  Om Japyayai Namah।
 6. ॐ ब्रह्मतेजोविवर्धिन्यै नमः।
  Om Brahmatejovivardhinyai Namah।
 7. ॐ ब्रह्मास्त्ररूपिण्यै नमः।
  Om Brahmastrarupinyai Namah।
 8. ॐ भव्यायै नमः।
  Om Bhavyayai Namah।
 9. ॐ त्रिकालध्येयरूपिण्यै नमः।
  Om Trikaladhyeyarupinyai Namah।
 10. ॐ त्रिमूर्तिरूपायै नमः।
  Om Trimurtirupayai Namah।
 11. ॐ सर्वज्ञायै नमः।
  Om Sarvagyayai Namah।
 12. ॐ वेदमात्रे नमः।
  Om Vedamatre Namah।
 13. ॐ मनोन्मन्यै नमः।
  Om Manonmanyai Namah।
 14. ॐ बालिकायै नमः।
  Om Balikayai Namah।
 15. ॐ तरुण्यै नमः।
  Om Tarunyai Namah।
 16. ॐ वृद्धायै नमः।
  Om Vriddhayai Namah।
 17. ॐ सूर्यमण्डलवासिन्यै नमः।
  Om Suryamandalavasinyai Namah।
 18. ॐ मन्देहदानवध्वंसकारिण्यै नमः।
  Om Mandehadanavadhvansakarinyai Namah।
 19. ॐ सर्वकारणायै नमः।
  Om Sarvakaranayai Namah।
 20. ॐ हंसारूढायै नमः।
  Om Hansarudhayai Namah।
 21. ॐ गरुडारूढायै नमः।
  Om Garudarudhayai Namah।
 22. ॐ वृषभारूढायै नमः।
  Om Vrishabharudhayai Namah।
 23. ॐ शुभायै नमः।
  Om Shubhayai Namah।
 24. ॐ षट्कुक्षिण्यै नमः।
  Om Shatkukshinyai Namah।
 25. ॐ त्रिपदायै नमः।
  Om Tripadayai Namah।
 26. ॐ शुद्धायै नमः।
  Om Shuddhayai Namah।
 27. ॐ पञ्चशीर्षायै नमः।
  Om Panchashirshayai Namah।
 28. ॐ त्रिलोचनायै नमः।
  Om Trilochanayai Namah।
 29. ॐ त्रिवेदरूपायै नमः।
  Om Trivedarupayai Namah।
 30. ॐ त्रिविधायै नमः।
  Om Trividhayai Namah।
 31. ॐ त्रिवर्गफलदायिन्यै नमः।
  Om Trivargaphaladayinyai Namah।
 32. ॐ दशहस्तायै नमः।
  Om Dashahastayai Namah।
 33. ॐ चन्द्रवर्णायै नमः।
  Om Chandravarnayai Namah।
 34. ॐ विश्वामित्रवरप्रदायै नमः।
  Om Vishvamitravarapradayai Namah।
 35. ॐ दशायुधधरायै नमः।
  Om Dashayudhadharayai Namah।
 36. ॐ नित्यायै नमः।
  Om Nityayai Namah।
 37. ॐ सन्तुष्टायै नमः।
  Om Santushtayai Namah।
 38. ॐ ब्रह्मपूजितायै नमः।
  Om Brahmapujitayai Namah।
 39. ॐ आदिशक्त्यै नमः।
  Om Adishaktyai Namah।
 40. ॐ महाविद्यायै नमः।
  Om Mahavidyayai Namah।
 41. ॐ सुषुम्नाख्यायै नमः।
  Om Sushumnakhyayai Namah।
 42. ॐ सरस्वत्यै नमः।
  Om Saraswatyai Namah।
 43. ॐ चतुर्विंशत्यक्षराढ्यायै नमः।
  Om Chaturvinshatyaksharadhyayai Namah।
 44. ॐ सावित्र्यै नमः।
  Om Savitryai Namah।
 45. ॐ सत्यवत्सलायै नमः।
  Om Satyavatsalayai Namah।
 46. ॐ सन्ध्यायै नमः।
  Om Sandhyayai Namah।
 47. ॐ रात्र्यै नमः।
  Om Ratryai Namah।
 48. ॐ प्रभाताख्यायै नमः।
  Om Prabhatakhyayai Namah।
 49. ॐ सांख्यायनकुलोद्भवायै नमः।
  Om Sankhyayanakulodbhavayai Namah।
 50. ॐ सर्वेश्वर्यै नमः।
  Om Sarveshvaryai Namah।
 51. ॐ सर्वविद्यायै नमः।
  Om Sarvavidyayai Namah।
 52. ॐ सर्वमन्त्राद्यै नमः।
  Om Sarvamantradyai Namah।
 53. ॐ अव्ययायै नमः।
  Om Avyayayai Namah।
 54. ॐ शुद्धवस्त्रायै नमः।
  Om Shuddhavastrayai Namah।
 55. ॐ शुद्धविद्यायै नमः।
  Om Shuddhavidyayai Namah।
 56. ॐ शुक्लमाल्यानुलेपनायै नमः।
  Om Shuklamalyanulepanayai Namah।
 57. ॐ सुरसिन्धुसमायै नमः।
  Om Surasindhusamayai Namah।
 58. ॐ सौम्यायै नमः।
  Om Saumyayai Namah।
 59. ॐ ब्रह्मलोकनिवासिन्यै नमः।
  Om Brahmalokanivasinyai Namah।
 60. ॐ प्रणवप्रतिपाद्यार्थायै नमः।
  Om Pranavapratipadyarthayai Namah।
 61. ॐ प्रणतोद्धरणक्षमायै नमः।
  Om Pranatoddharanakshamayai Namah।
 62. ॐ जलाञ्जलिसुसन्तुष्टायै नमः।
  Om Jalanjalisusantushtayai Namah।
 63. ॐ जलगर्भायै नमः।
  Om Jalagarbhayai Namah।
 64. ॐ जलप्रियायै नमः।
  Om Jalapriyayai Namah।
 65. ॐ स्वाहायै नमः।
  Om Svahayai Namah।
 66. ॐ स्वधायै नमः।
  Om Svadhayai Namah।
 67. ॐ सुधासंस्थायै नमः।
  Om Sudhasansthayai Namah।
 68. ॐ श्रौषट्वौषट्वषट्क्रियायै नमः।
  Om Shraushatvaushatvashatkriyayai Namah।
 69. ॐ सुरभ्यै नमः।
  Om Surabhyai Namah।
 70. ॐ षोडशकलायै नमः।
  Om Shodashakalayai Namah।
 71. ॐ मुनिबृन्दनिषेवितायै नमः।
  Om Munibrindanishevitayai Namah।
 72. ॐ यज्ञप्रियायै नमः।
  Om Yagyapriyayai Namah।
 73. ॐ यज्ञमूर्त्यै नमः।
  Om Yagyamurtyai Namah।
 74. ॐ स्रुक्स्रुवाज्यस्वरूपिण्यै नमः।
  Om Sruksruvajyasvarupinyai Namah।
 75. ॐ अक्षमालाधरायै नमः।
  Om Akshamaladharayai Namah।
 76. ॐ अक्षमालासंस्थायै नमः।
  Om Akshamalasansthayai Namah।
 77. ॐ अक्षराकृत्यै नमः।
  Om Aksharakrityai Namah।
 78. ॐ मधुछन्दसे नमः।
  Om Madhuchhandase Namah।
 79. ॐ ऋषिप्रीतायै नमः।
  Om Rishipritayai Namah।
 80. ॐ स्वच्छन्दायै नमः।
  Om Svachchhandayai Namah।
 81. ॐ छन्दसांनिधये नमः।
  Om Chhandasannidhaye Namah।
 82. ॐ अङ्गुलीपर्वसंस्थानायै नमः।
  Om Anguliparvasansthanayai Namah।
 83. ॐ चतुर्विंशतिमुद्रिकायै नमः।
  Om Chaturvinshatimudrikayai Namah।
 84. ॐ ब्रह्ममूर्त्यै नमः।
  Om Brahmamurtyai Namah।
 85. ॐ रुद्रशिखायै नमः।
  Om Rudrashikhayai Namah।
 86. ॐ सहस्रपरमाम्बिकायै नमः।
  Om Sahasraparamambikayai Namah।
 87. ॐ विष्णुहृदयायै नमः।
  Om Vishnuhridayayai Namah।
 88. ॐ अग्निमुख्यै नमः।
  Om Agnimukhyai Namah।
 89. ॐ शतमध्यायै नमः।
  Om Shatamadhyayai Namah।
 90. ॐ दशावरणायै नमः।
  Om Dashavaranayai Namah।
 91. ॐ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः।
  Om Sahasradalapadmasthayai Namah।
 92. ॐ हंसरूपायै नमः।
  Om Hansarupayai Namah।
 93. ॐ निरञ्जनायै नमः।
  Om Niranjanayai Namah।
 94. ॐ चराचरस्थायै नमः।
  Om Characharasthayai Namah।
 95. ॐ चतुरायै नमः।
  Om Chaturayai Namah।
 96. ॐ सूर्यकोटिसमप्रभायै नमः।
  Om Suryakotisamaprabhayai Namah।
 97. ॐ पञ्चवर्णमुख्यै नमः।
  Om Panchavarnamukhyai Namah।
 98. ॐ धात्र्यै नमः।
  Om Dhatryai Namah।
 99. ॐ चन्द्रकोटिशुचिस्मितायै नमः।
  Om Chandrakotishuchismitayai Namah।
 100. ॐ महामायायै नमः।
  Om Mahamayayai Namah।
 101. ॐ विचित्राङ्ग्यै नमः।
  Om Vichitrangyai Namah।
 102. ॐ मायाबीजनिवासिन्यै नमः।
  Om Mayabijanivasinyai Namah।
 103. ॐ सर्वयन्त्रात्मिकायै नमः।
  Om Sarvayantratmikayai Namah।
 104. ॐ सर्वतन्त्ररूपायै नमः।
  Om Sarvatantrarupayai Namah।
 105. ॐ जगद्धितायै नमः।
  Om Jagaddhitayai Namah।
 106. ॐ मर्यादापालिकायै नमः।
  Om Maryadapalikayai Namah।
 107. ॐ मान्यायै नमः।
  Om Manyayai Namah।
 108. ॐ महामन्त्रफलप्रदायै नमः।
  Om Mahamantraphalapradayai Namah।

Ashtottara Shatanamavali Pages

Get it on Google Play

Our 108 Ashtottara Shatanamavali App available on Google Play. Free!