108 Names of Lord Krishna, Shri Krishna Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Lord Krishna
 1. ॐ कृष्णाय नमः।
  Om Krishnaya Namah।
 2. ॐ कमलनाथाय नमः।
  Om Kamalanathaya Namah।
 3. ॐ वासुदेवाय नमः।
  Om Vasudevaya Namah।
 4. ॐ सनातनाय नमः।
  Om Sanatanaya Namah।
 5. ॐ वसुदेवात्मजाय नमः।
  Om Vasudevatmajaya Namah।
 6. ॐ पुण्याय नमः।
  Om Punyaya Namah।
 7. ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः।
  Om Lilamanusha Vigrahaya Namah।
 8. ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः।
  Om Shrivatsakaustubhadharaya Namah।
 9. ॐ यशोदावत्सलाय नमः।
  Om Yashodavatsalaya Namah।
 10. ॐ हरिये नमः।
  Om Hariye Namah।
 11. ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदा नमः।
  Om Chaturbhujattachakrasigada Namah।
 12. ॐ सङ्खाम्बुजायुदायुजाय नमः।
  Om Sankhambujayudayujaya Namah।
 13. ॐ देवकीनन्दनाय नमः।
  Om Devakinandanaya Namah।
 14. ॐ श्रीशाय नमः।
  Om Shrishaya Namah।
 15. ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः।
  Om Nandagopapriyatmajaya Namah।
 16. ॐ यमुनावेगासंहारिणे नमः।
  Om Yamunavegasamharine Namah।
 17. ॐ बलभद्रप्रियनुजाय नमः।
  Om Balabhadrapriyanujaya Namah।
 18. ॐ पूतनाजीवितहराय नमः।
  Om Putanajivitaharaya Namah।
 19. ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः।
  Om Shakatasurabhanjanaya Namah।
 20. ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः।
  Om Nandavrajajananandine Namah।
 21. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।
  Om Sachchidanandavigrahaya Namah।
 22. ॐ नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः।
  Om Navanitaviliptangaya Namah।
 23. ॐ नवनीतनटनाय नमः।
  Om Navanitanatanaya Namah।
 24. ॐ मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः।
  Om Muchukundaprasadakaya Namah।
 25. ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः।
  Om Shodashastrisahasreshaya Namah।
 26. ॐ त्रिभङ्गिने नमः।
  Om Tribhangine Namah।
 27. ॐ मधुराकृतये नमः।
  Om Madhurakritaye Namah।
 28. ॐ शुकवागमृताब्दीन्दवे नमः।
  Om Shukavagamritabdindave Namah।
 29. ॐ गोविन्दाय नमः।
  Om Govindaya Namah।
 30. ॐ योगिनांपतये नमः।
  Om Yoginampataye Namah।
 31. ॐ वत्सवाटिचराय नमः।
  Om Vatsavaticharaya Namah।
 32. ॐ अनन्ताय नमः।
  Om Anantaya Namah।
 33. ॐ धेनुकासुरभञ्जनाय नमः।
  Om Dhenukasurabhanjanaya Namah।
 34. ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः।
  Om Trinikrita Trinavartaya Namah।
 35. ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः।
  Om Yamalarjunabhanjanaya Namah।
 36. ॐ उत्तलोत्तालभेत्रे नमः।
  Om Uttalottalabhetre Namah।
 37. ॐ तमालश्यामलाकृतिये नमः।
  Om Tamalashyamalakritiye Namah।
 38. ॐ गोपगोपीश्वराय नमः।
  Om Gopagopishwaraya Namah।
 39. ॐ योगिने नमः।
  Om Yogine Namah।
 40. ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः।
  Om Kotisuryasamaprabhaya Namah।
 41. ॐ इलापतये नमः।
  Om Ilapataye Namah।
 42. ॐ परंज्योतिषे नमः।
  Om Paramjyotishe Namah।
 43. ॐ यादवेंद्राय नमः।
  Om Yadavendraya Namah।
 44. ॐ यदूद्वहाय नमः।
  Om Yadudvahaya Namah।
 45. ॐ वनमालिने नमः।
  Om Vanamaline Namah।
 46. ॐ पीतवसने नमः।
  Om Pitavasane Namah।
 47. ॐ पारिजातापहारकाय नमः।
  Om Parijatapaharakaya Namah।
 48. ॐ गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे नमः।
  Om Govarthanchalodhartreya Namah।
 49. ॐ गोपालाय नमः।
  Om Gopalaya Namah।
 50. ॐ सर्वपालकाय नमः।
  Om Sarvapalakaya Namah।
 51. ॐ अजाय नमः।
  Om Ajaya Namah।
 52. ॐ निरञ्जनाय नमः।
  Om Niranjanaya Namah।
 53. ॐ कामजनकाय नमः।
  Om Kamajanakaya Namah।
 54. ॐ कञ्जलोचनाय नमः।
  Om Kanjalochanaya Namah।
 55. ॐ मधुघ्ने नमः।
  Om Madhughne Namah।
 56. ॐ मथुरानाथाय नमः।
  Om Mathuranathaya Namah।
 57. ॐ द्वारकानायकाय नमः।
  Om Dwarakanayakaya Namah।
 58. ॐ बलिने नमः।
  Om Baline Namah।
 59. ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः।
  Om Brindavananta Sancharine Namah।
 60. ॐ तुलसीदाम भूषनाय नमः।
  Om Tulasidama Bhushanaya Namah।
 61. ॐ स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः।
  Om Syamantakamarnerhartre Namah।
 62. ॐ नरनारयणात्मकाय नमः।
  Om Naranarayanatmakaya Namah।
 63. ॐ कुब्जा कृष्णाम्बरधराय नमः।
  Om Kubja Krishnambaradharaya Namah।
 64. ॐ मायिने नमः।
  Om Mayine Namah।
 65. ॐ परमपुरुषाय नमः।
  Om Paramapurushaya Namah।
 66. ॐ मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय नमः।
  Om Mushtikasura Chanura Mallayuddha Visharadaya Namah।
 67. ॐ संसारवैरिणॆ नमः।
  Om Sansaravairine Namah।
 68. ॐ कंसारयॆ नमः।
  Om Kamsaraye Namah।
 69. ॐ मुरारयॆ नमः।
  Om Muraraye Namah।
 70. ॐ नाराकान्तकाय नमः।
  Om Narakantakaya Namah।
 71. ॐ अनादि ब्रह्मचारिणॆ नमः।
  Om Anadi Brahmacharine Namah।
 72. ॐ कृष्णाव्यसन कर्शकाय नमः।
  Om Krishnavyasana Karshakaya Namah।
 73. ॐ शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः।
  Om Shishupalashirashchhetre Namah।
 74. ॐ दुर्यॊधनकुलान्तकाय नमः।
  Om Duryodhanakulantakaya Namah।
 75. ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः।
  Om Vidurakrura Varadaya Namah।
 76. ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः।
  Om Vishvarupapradarshakaya Namah।
 77. ॐ सत्यवाचॆ नमः।
  Om Satyavache Namah।
 78. ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः।
  Om Satya Sankalpaya Namah।
 79. ॐ सत्यभामारताय नमः।
  Om Satyabhamarataya Namah।
 80. ॐ जयिनॆ नमः।
  Om Jayine Namah।
 81. ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः।
  Om Subhadra Purvajaya Namah।
 82. ॐ विष्णवॆ नमः।
  Om Vishnave Namah।
 83. ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः।
  Om Bhishmamukti Pradayakaya Namah।
 84. ॐ जगद्गुरवॆ नमः।
  Om Jagadgurave Namah।
 85. ॐ जगन्नाथाय नमः।
  Om Jagannathaya Namah।
 86. ॐ वॆणुनाद विशारदाय नमः।
  Om Venunada Visharadaya Namah।
 87. ॐ वृषभासुर विध्वंसिने नमः।
  Om Vrishabhasura Vidhvansine Namah।
 88. ॐ बाणासुर करान्तकाय नमः।
  Om Banasura Karantakaya Namah।
 89. ॐ युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः।
  Om Yudhishthira Pratishthatre Namah।
 90. ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः।
  Om Barhibarhavatamsakaya Namah।
 91. ॐ पार्थसारथये नमः।
  Om Parthasarathaye Namah।
 92. ॐ अव्यक्ताय नमः।
  Om Avyakta Namah।
 93. ॐ गीतामृत महोदधये नमः।
  Om Gitamrita Mahodadhaye Namah।
 94. ॐ कालीय फणिमाणिक्य रञ्जित श्री पदाम्बुजाय नमः।
  Om Kaliya Phanimanikya Ranjita Shri Padambujaya Namah।
 95. ॐ दामॊदराय नमः।
  Om Damodaraya Namah।
 96. ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः।
  Om Yajnabhoktre Namah।
 97. ॐ दानवॆन्द्र विनाशकाय नमः।
  Om Danavendra Vinashakaya Namah।
 98. ॐ नारायणाय नमः।
  Om Narayanaya Namah।
 99. ॐ परब्रह्मणॆ नमः।
  Om Parabrahmane Namah।
 100. ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः।
  Om Pannagashana Vahanaya Namah।
 101. ॐ जलक्रीडा समासक्त गॊपीवस्त्रापहाराकाय नमः।
  Om Jalakrida Samasakta Gopivastrapaharakaya Namah।
 102. ॐ पुण्य श्लॊकाय नमः।
  Om Punya Shlokaya Namah।
 103. ॐ तीर्थकृते नमः।
  Om Tirthakrite Namah।
 104. ॐ वॆदवॆद्याय नमः।
  Om Vedavedyaya Namah।
 105. ॐ दयानिधयॆ नमः।
  Om Dayanidhaye Namah।
 106. ॐ सर्वभूतात्मकाय नमः।
  Om Sarvabhutatmakaya Namah।
 107. ॐ सर्वग्रह रुपिणॆ नमः।
  Om Sarvagraha Rupine Namah।
 108. ॐ परात्पराय नमः।
  Om Paratparaya Namah।

Iti Shree Krishna Ashtottara Shatanamavali Samaptam


Ashtottara Shatanamavali Pages

Get it on Google Play

Our 108 Ashtottara Shatanamavali App available on Google Play. Free!