108 Names of Lord Aiyappa, Shri Ayyappa Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Lord Aiyappa

 1. ॐ महाशास्त्रे नमः।
  Om Mahashastre Namah।
 2. ॐ विश्वशास्त्रे नमः।
  Om Vishvashastre Namah।
 3. ॐ लोकशास्त्रे नमः।
  Om Lokashastre Namah।
 4. ॐ धर्मशास्त्रे नमः।
  Om Dharmashastre Namah।
 5. ॐ वेदशास्त्रे नमः।
  Om Vedashastre Namah।
 6. ॐ कालशस्त्रे नमः।
  Om Kalashastre Namah।
 7. ॐ गजाधिपाय नमः।
  Om Gajadhipaya Namah।
 8. ॐ गजारूढाय नमः।
  Om Gajarudhaya Namah।
 9. ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
  Om Ganadhyakshaya Namah।
 10. ॐ व्याघ्रारूढाय नमः।
  Om Vyaghrarudhaya Namah।
 11. ॐ महद्युतये नमः।
  Om Mahadyutaye Namah।
 12. ॐ गोप्त्रे नमः।
  Om Goptre Namah।
 13. ॐ गीर्वाण संसेव्याय नमः।
  Om Girvana Samsevyaya Namah।
 14. ॐ गतातङ्काय नमः।
  Om Gatatankaya Namah।
 15. ॐ गणाग्रण्ये नमः।
  Om Ganagranye Namah।
 16. ॐ ऋग्वेदरूपाय नमः।
  Om Rigvedarupaya Namah।
 17. ॐ नक्षत्राय नमः।
  Om Nakshatraya Namah।
 18. ॐ चन्द्ररूपाय नमः।
  Om Chandrarupaya Namah।
 19. ॐ बलाहकाय नमः।
  Om Balahakaya Namah।
 20. ॐ दूर्वाश्यामाय नमः।
  Om Durvashyamaya Namah।
 21. ॐ महारूपाय नमः।
  Om Maharupaya Namah।
 22. ॐ क्रूरदृष्टये नमः।
  Om Kruradrishtaye Namah।
 23. ॐ अनामयाय नमः।
  Om Anamayaya Namah।
 24. ॐ त्रिनेत्राय नमः।
  Om Trinetraya Namah।
 25. ॐ उत्पलकराय नमः।
  Om Utpalakaraya Namah।
 26. ॐ कालहन्त्रे नमः।
  Om Kalahantre Namah।
 27. ॐ नराधिपाय नमः।
  Om Naradhipaya Namah।
 28. ॐ खण्डेन्दु मौलितनयाय नमः।
  Om Khandendu Maulitanayaya Namah।
 29. ॐ कल्हारकुसुमप्रियाय नमः।
  Om Kalharakusumapriyaya Namah।
 30. ॐ मदनाय नमः।
  Om Madanaya Namah।
 31. ॐ माधवसुताय नमः।
  Om Madhavasutaya Namah।
 32. ॐ मन्दारकुसुमर्चिताय नमः।
  Om Mandarakusumarchitaya Namah।
 33. ॐ महाबलाय नमः।
  Om Mahabalaya Namah।
 34. ॐ महोत्साहाय नमः।
  Om Mahotsahaya Namah।
 35. ॐ महापापविनाशनाय नमः।
  Om Mahapapavinashanaya Namah।
 36. ॐ महाशूराय नमः।
  Om Mahashuraya Namah।
 37. ॐ महाधीराय नमः।
  Om Mahadhiraya Namah।
 38. ॐ महासर्प विभूषणाय नमः।
  Om Mahasarpa Vibhushanaya Namah।
 39. ॐ असिहस्ताय नमः।
  Om Asihastaya Namah।
 40. ॐ शरधराय नमः।
  Om Sharadharaya Namah।
 41. ॐ हालाहलधरात्मजाय नमः।
  Om Halahaladharatmajaya Namah।
 42. ॐ अर्जुनेशाय नमः।
  Om Arjuneshaya Namah।
 43. ॐ अग्नि नयनाय नमः।
  Om Agni Nayanaya Namah।
 44. ॐ अनङ्गमदनातुराय नमः।
  Om Anangamadanaturaya Namah।
 45. ॐ दुष्टग्रहाधिपाय नमः।
  Om Dushtagrahadhipaya Namah।
 46. ॐ श्रीदाय नमः।
  Om Shridaya Namah।
 47. ॐ शिष्टरक्षणदीक्षिताय नमः।
  Om Shishtarakshanadikshitaya Namah।
 48. ॐ कस्तूरीतिलकाय नमः।
  Om Kasturitilakaya Namah।
 49. ॐ राजशेखराय नमः।
  Om Rajashekharaya Namah।
 50. ॐ राजसत्तमाय नमः।
  Om Rajasattamaya Namah।
 51. ॐ राजराजार्चिताय नमः।
  Om Rajarajarchitaya Namah।
 52. ॐ विष्णुपुत्राय नमः।
  Om Vishnuputraya Namah।
 53. ॐ वनजनाधिपाय नमः।
  Om Vanajanadhipaya Namah।
 54. ॐ वर्चस्कराय नमः।
  Om Varchaskaraya Namah।
 55. ॐ वररुचये नमः।
  Om Vararuchaye Namah।
 56. ॐ वरदाय नमः।
  Om Varadaya Namah।
 57. ॐ वायुवाहनाय नमः।
  Om Vayuvahanaya Namah।
 58. ॐ वज्रकायाय नमः।
  Om Vajrakayaya Namah।
 59. ॐ खड्गपाणये नमः।
  Om Khadgapanaye Namah।
 60. ॐ वज्रहस्ताय नमः।
  Om Vajrahastaya Namah।
 61. ॐ बलोद्धताय नमः।
  Om Baloddhataya Namah।
 62. ॐ त्रिलोकज्ञाय नमः।
  Om Trilokagyaya Namah।
 63. ॐ अतिबलाय नमः।
  Om Atibalaya Namah।
 64. ॐ पुष्कलाय नमः।
  Om Pushkalaya Namah।
 65. ॐ वृत्तपावनाय नमः।
  Om Vrittapavanaya Namah।
 66. ॐ पूर्णाधवाय नमः।
  Om Purnadhavaya Namah।
 67. ॐ पुष्कलेशाय नमः।
  Om Pushkaleshaya Namah।
 68. ॐ पाशहस्ताय नमः।
  Om Pashahastaya Namah।
 69. ॐ भयापहाय नमः।
  Om Bhayapahaya Namah।
 70. ॐ फट्काररूपाय नमः।
  Om Phatkararupaya Namah।
 71. ॐ पापघ्नाय नमः।
  Om Papaghnaya Namah।
 72. ॐ पाषण्डरुधिराशनाय नमः।
  Om Pashandarudhirashanaya Namah।
 73. ॐ पञ्चपाण्डवसन्त्रात्रे नमः।
  Om Panchapandavasantratre Namah।
 74. ॐ परपञ्चाक्षराश्रिताय नमः।
  Om Parapanchaksharashritaya Namah।
 75. ॐ पञ्चवक्त्रसुताय नमः।
  Om Panchavaktrasutaya Namah।
 76. ॐ पूज्याय नमः।
  Om Pujyaya Namah।
 77. ॐ पण्डिताय नमः।
  Om Panditaya Namah।
 78. ॐ परमेश्वराय नमः।
  Om Parameshvaraya Namah।
 79. ॐ भवतापप्रशमनाय नमः।
  Om Bhavatapaprashamanaya Namah।
 80. ॐ भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः।
  Om Bhaktabhishta Pradayakaya Namah।
 81. ॐ कवये नमः।
  Om Kavaye Namah।
 82. ॐ कवीनामधिपाय नमः।
  Om Kavinamadhipaya Namah।
 83. ॐ कृपालुवे नमः।
  Om Kripaluve Namah।
 84. ॐ क्लेशनाशनाय नमः।
  Om Kleshanashanaya Namah।
 85. ॐ समाय नमः।
  Om Samaya Namah।
 86. ॐ अरूपाय नमः।
  Om Arupaya Namah।
 87. ॐ सेनान्ये नमः।
  Om Senanye Namah।
 88. ॐ भक्त सम्पत्प्रदायकाय नमः।
  Om Bhakta Sampatpradayakaya Namah।
 89. ॐ व्याघ्रचर्मधराय नमः।
  Om Vyaghracharmadharaya Namah।
 90. ॐ शूलिने नमः।
  Om Shuline Namah।
 91. ॐ कपालिने नमः।
  Om Kapaline Namah।
 92. ॐ वेणुवादनाय नमः।
  Om Venuvadanaya Namah।
 93. ॐ कम्बुकण्ठाय नमः।
  Om Kambukanthaya Namah।
 94. ॐ कलरवाय नमः।
  Om Kalaravaya Namah।
 95. ॐ किरीटादिविभूषणाय नमः।
  Om Kiritadivibhushanaya Namah।
 96. ॐ धूर्जटये नमः।
  Om Dhurjataye Namah।
 97. ॐ वीरनिलयाय नमः।
  Om Viranilayaya Namah।
 98. ॐ वीराय नमः।
  Om Viraya Namah।
 99. ॐ वीरेन्दुवन्दिताय नमः।
  Om Virenduvanditaya Namah।
 100. ॐ विश्वरूपाय नमः।
  Om Vishvarupaya Namah।
 101. ॐ वृषपतये नमः।
  Om Vrishapataye Namah।
 102. ॐ विविधार्थ फलप्रदाय नमः।
  Om Vividhartha Phalapradaya Namah।
 103. ॐ दीर्घनासाय नमः।
  Om Dirghanasaya Namah।
 104. ॐ महाबाहवे नमः।
  Om Mahabahave Namah।
 105. ॐ चतुर्बाहवे नमः।
  Om Chaturbahave Namah।
 106. ॐ जटाधराय नमः।
  Om Jatadharaya Namah।
 107. ॐ सनकादिमुनिश्रेष्ठस्तुत्याय नमः।
  Om Sanakadimunishreshthastutyaya Namah।
 108. ॐ हरिहरात्मजाय नमः।
  Om Hariharatmajaya Namah।

Iti Shree Aiyappa ashtottara shatanaamavali Samaptam

ayyappan names


Ashtottara Shatanamavali Pages

Get it on Google Play

Our 108 Ashtottara Shatanamavali App available on Google Play. Free!