Names of Lord Krishna, Mythological names

Krishna names

 • Abhijeet
 • Anish
 • Banbihari
 • Banke
 • Bankebihari
 • Bankim
 • Banwari
 • Brijesh
 • Damodar
 • Darsh
 • Dhrupad
 • Gadin
 • Ghanshyam
 • Girdhari
 • Girivar
 • Gopal
 • Gopesh
 • Govind
 • Harekrishna
 • Haresh
 • Harihar
 • Jagmohan
 • Jaspal
 • Kanaiya
 • Kanha
 • Kannan
 • Kanu
 • Keshav
 • Kishan
 • Kishore
 • Krishna
 • Madhav
 • Madhusudan
 • Makhesh
 • Manhar
 • Manmohan
 • Mohnish
 • Mukund
 • Muralidhar
 • Murari
 • Naggar
 • Nathan
 • Natwar
 • Nandan
 • Nandakishore
 • Radhesh
 • Rasbihari
 • Rasesh
 • Rasmaru
 • Rukminesh
 • Saket
 • Sanwariya
 • Satyanarayan
 • Shrihari
 • Shrikanta
 • Shrikrishna
 • Shyamsundar
 • Siddhanta