Names of Lord Venkateswara, Balaji

venkateswara balaji names

Balaji/ Venkateswara names starting with Alphabet A


Achyutha
Ananta
Ananthaksha

Balaji/ Venkateswara names starting with Alphabet B


Balaji

Balaji/ Venkateswara names starting with Alphabet C


Chalapathy

Balaji/ Venkateswara names starting with Alphabet D


Damodara

Balaji/ Venkateswara names starting with Alphabet E


Ezhumalai (Tamil, Lord of 7 hills)

Balaji/ Venkateswara names starting with Alphabet G


Govinda
Govindaraj

Balaji/ Venkateswara names starting with Alphabet H


Hrishikesa

Balaji/ Venkateswara names starting with Alphabet K


Kesava

Balaji/ Venkateswara names starting with Alphabet M


Mukund, Mukundha

Balaji/ Venkateswara names starting with Alphabet N


Narayana

Balaji/ Venkateswara names starting with Alphabet P


Padmanabha

Balaji/ Venkateswara names starting with Alphabet S


Seshadhri
Sadanjana
Sridhara
Srikara
Srinivasa

Balaji/ Venkateswara names starting with Alphabet T


Tirupathi
Tirupativasa
Tirumalavasa

Balaji/ Venkateswara names starting with Alphabet V


Vaikuntanatha
Vaikuntavasa
Venkata
Venkatesa
Venkateswara
Vrushadhri
Vrishabhaachala

Also see 108 Names of Lord Venkateswara, Shri Venkateswara Ashtottara Shatanaamavali